Cast

Sat. 15 December 2018

Yuranosuke: Dan Tsukamoto

Photo: Kiyonori Hasegawa

Kaoyo Gozen: Mizuka Ueno

Photo: Kiyonori Hasegawa

Sun. 16 December 2018

Yuranosuke: Yasuomi Akimoto

Photo: Kiyonori Hasegawa

Kaoyo Gozen: Haruka Nara

Photo: Kiyonori Hasegawa
 
Sat. 15 Dec. 2018 Sun. 16 Dec. 2018
Yuranosuke Dan Tsukamoto Yasuomi Akimoto
Kaoyo Gozen Mizuka Ueno Haruka Nara
Tadayoshi Katsuhiro Nagata Mao Morikawa
Enya Hangan Yasuomi Akimoto Yuki Higuchi
Morono Mao Morikawa Dan Tsukamoto
Bannai Junya Okazaki Shuntaro Ifuku
Okaru Mamiko Kawashima Kanako Oki
Kampei Arata Miyagawa Shoma Ikemoto

※Casting as of 23 July 2018 is subject to change.